Naše kompetence > Preoblikovanja in reorganizacije | Insolvenčno pravo

Opredeljujemo vidike prestruktu-riranja ali insolventnosti

V poslu ne gre vedno vse po načrtih. Včasih je treba podjetje reorganizirati, da bo pripravljeno na prihodnost. Naši izkušeni strokovnjaki za prestrukturiranje pripravijo izvedljive koncepte, ki odpirajo nove priložnosti. Na podlagi pravnega in poslovnega strokovnega znanja ter izkušenj nudimo celovito podporo v izvensodnih in sodnih postopkih prestrukturiranja vseh vrst. Enako velja za vse zadeve, povezane z insolventnostjo, vključno z ohranjanjem kapitala, tožbami za razveljavitev, kapitalskimi posojili, zamenjavo terjatev za lastniške deleže ter z zavarovanji posojil.

Poleg tega podjetjem in njihovim izvršnim organom, delničarjem ali upnikom nudimo pomoč v obliki svetovanja o izvensodnem in sodnem prestrukturiranju ali insolventnosti. Naše storitve vključujejo tudi svetovanje in zastopanje za preprečevanje in reševanje sporov v zvezi z insolventnostjo. Prizadevamo si za zaščito položaja upnikov in nudimo podporo pri refinanciranju in odkupu slabih posojil, sredstev ali podjetij iz stečajne mase ali od prodajalcev, ki se morajo prestrukturirati (prevzem/združitev podjetij v težavah ali stiski).

Naše storitve

 • Razvoj in uvedba konceptov izvensodnega prestrukturiranja
 • Priprava in izvedba sodnih postopkov prestrukturiranja
 • Zastopanje dolžnikov in upnikov v insolvenčnih postopkih
 • Uveljavljanje terjatev v insolvenčnih postopkih
 • Ocena posebnih vprašanj, povezanih z insolventnostjo (npr. vprašanja, povezana s tožbo za razveljavitev)
 • Svetovanje in zastopanje v zvezi z vprašanji odgovornosti, povezanimi z insolventnostjo
 • Zastopanje v sporih, povezanih z insolventnostjo
 • Proaktivna priprava pogodb in krizno načrtovanje
 • We for you
 • Blaž Pate
  Odvetnik | Preizkušeni davčnik | Partner
 • Urška Naglič
  Odvetnica
Let's get in touch!
Kontakt