Naše kompetence > Davčno pravo | Davčni postopki | Reševanje davčnih sporov

Davčno pravo, davčni spori in mehanizmi za reševanje davčnih sporov

Smo interdisciplinarno usmerjeni in vemo, da učinkovito svetovanje v davčnih zadevah ni mogoče brez popolnega razumevanja tako ekonomskih razmer kot pravnih okoliščin posameznega primera.

Sodelovanje z nami vam prinaša visoko raven strokovnega znanja o vprašanjih nacionalnih in mednarodnih obdavčitev ter celosten nabor naših storitev. Poleg preprostega svetovanja in davčne skladnosti poslovanja naši strokovni sodelavci učinkovito skrbijo za kompleksne strukture davčnega načrtovanja ter vas zastopajo v davčnih nadzorih in v mednarodnih postopkih skupnega dogovora.

Naši strokovnjaki ohranjajo perspektivo. Sledimo najnovejšemu razvoju na področju davkov, prava ter sodne in upravne prakse. Smo zanesljiv partner v vsakem vašem individualnem primeru. Prihranimo vam neprijetna presenečenja, da se lahko osredotočite na svojo osnovno dejavnost.

Naše storitve

Obdavčitev podjetij

 • Davčno optimizirane rešitve za vašo poslovno strukturo in pravno obliko
 • Svetovanje in uvajanje (čezmejnih) davčno optimiziranih struktur
 • Prestrukturiranje domačih in čezmejnih poslovnih skupin
 • Strateški davčni pregledi in primerjava mednarodnih davčnih obremenitev
 • Evropska in mednarodna davčna zakonodaja
 • Transferne cene

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb

 • Redno davčno svetovanje o dohodkih iz zaposlitve, dohodku iz kapitala, dohodku od najemnin ali drugih dohodkih
 • Davčno svetovanje o delu v tujini ali čezmejni zaposlitvi
 • Skladnost z davčnimi predpisi za davčne rezidente in nerezidente

Mednarodna davčna zakonodaja

 • Čezmejno davčno strukturiranje investicij in portfeljev
 • Čezmejno prestrukturiranje in reorganizacija
 • Svetovanje in pomoč pri imigraciji posameznikov in podjetij
 • Načrtovanje prenosa premoženja (podjetja) oziroma njegovega upravljanja v mednarodnem kontekstu

Davčni postopki

 • Pomoč pri domačih in čezmejnih davčnih nadzorih (skupni davčni nadzor)
 • Vodenje in pomoč v pritožbenih postopkih pred slovenskimi davčnimi organi in sodišči ter Sodiščem Evropske unije ter v arbitražnih postopkih
 • Davčna stališča in pomoč pri bilateralnih in multilateralnih stališčih (vnaprejšnji cenovni sporazumi – APA)
 • Rešitve za čezmejne davčne spore (npr. transferne cene, stalna poslovna enota, premestitev funkcij)
 • Svetovanje o postopkovni strategiji (npr. izbira optimalnega pravnega temelja za postopke skupnega dogovora (MAP), medsebojna učinkovanja domačih pritožbenih postopkov in mednarodnih mehanizmov reševanja sporov)

Skladnost z davčnimi predpisi

 • Davčne napovedi in druge sprotne obveznosti davčnega poročanja
 • Uvajanje in ocena davčnih nadzornih sistemov
 • Vračila davkov (npr. vstopnega davka, davčni odtegljaji (v tujini))

Davčni skrbni pregled

Drugi davki

 • Davek na dodano vrednost
 • Davek na promet nepremičnin
 • Davčna zakonodaja o dediščinah in darilih
 • Trošarine in carine
 • We for you
 • Blaž Pate
  Odvetnik | Preizkušeni davčnik | Partner
 • Jure Mercina
  Odvetnik | Partner
 • Neža Grilj Čargo
  Odvetnica
 • Tatjana Svažič
  Odvetnica
 • Urška Naglič
  Odvetnica
 • Urška Kordiš Miheljak
  Pravnica
Let's get in touch!
Kontakt