Naše kompetence > Kazensko pravo

Zanesljivo vas vodimo skozi kazenskopravna vprašanja

Podjetja, direktorji ali delničarji se pri vsakodnevnem poslovanju vedno znova srečujejo s kazenskopravnimi vprašanji, ki lahko negativno vplivajo na uspeh podjetja ali ga celo ogrozijo. Naši strokovnjaki zagotavljajo podporo in vas vodijo skozi kakršnakoli kazenska vprašanja na področju gospodarskega ali davčnega kazenskega prava.

Kot zagovorniki v kazenskem postopku vas podpiramo skozi celoten kazenski postopek – od presoje razlogov za sum do morebitne sklenitve poravnave. Poleg obrambe posameznikov in podjetij zastopamo tudi oškodovana podjetja. Svojim strankam pomagamo pri vzpostavitvi notranjih struktur skladnosti, da bi preprečile morebitne kršitve. Izvajamo tudi notranje preiskave, da razjasnimo situacije v vašem podjetju, ki se nanašajo na kazensko pravo.

Kazensko pravo je tesno povezano z davčnim pravom, gospodarskim pravom, standardi finančnega poročanja, bančnim pravom in pravom finančnih trgov ter pravom na področju upravljanja podjetij. Zato naše storitve vključujejo najboljše mogoče pravne in davčne rešitve, ki jih uskladimo skupaj z našimi davčnimi strokovnjaki.

Naše storitve

 • Zastopanje posameznikov in podjetij v primerih gospodarskega kriminala, korupcije, goljufije, poneverbe, stečajnih kaznivih dejanj, davčne utaje ter drugih kaznivih dejanj v vseh fazah postopka
 • Svetovalne storitve za podjetja:
  • Notranje preiskave: izvajanje notranjih preiskav in s tem povezano pravno svetovanje, razgovori in zastopanje zaposlenih
  • Svetovanje glede skladnosti: preventivno strukturno svetovanje in podpora pri uvedbi ukrepov za zagotavljanje skladnosti in njihovo izvajanje
 • Usposabljanje vodij in zaposlenih
 • Priprava pravnih mnenj
 • We for you
 • Tatjana Svažič
  Odvetnica
 • Urška Naglič
  Odvetnica
Let's get in touch!
Kontakt