Naše kompetence > Gospodarsko pravo | Koncernsko pravo

Pri gospodarskem pravu se vedno poglobimo v bistvo zadeve

Pogodbena zagotovila in jamstva, prednost poplačil v primerih prenehanja, donos na kapital – že ti izrazi kažejo zahtevnost gospodarskega prava. Ustanoviteljem, vlagateljem ali poslovodjem pomagamo razvozlati to zapleteno terminološko mrežo z zagotavljanjem informacij o pravnem okviru, pomembnem v posameznih primerih. Tako lahko svoje interese prevedejo v jasne in po meri pripravljene pogodbe ali preproste in učinkovite alternativne rešitve. Na kratko: vedno se poglobimo v bistvo zadeve.

Smo na vaši strani, od trenutka ustanovitve ali pridobitve podjetja, vključno z reorganizacijo in izstopom, ter skozi vse faze vašega poslovanja. S pripravo jasnih pogodbenih določil pripravimo pravni temelj, s katerim zagotovimo, da lahko vsi deležniki vzpostavijo dolgoročne odnose sodelovanja brez sporov in tako dosežejo poslovne cilje. V primeru preveč različnih stališč ali odhoda ljudi iz podjetja pomagamo s predlaganjem konstruktivnih rešitev. Če različnih stališč in drugih sporov ni mogoče rešiti, vam lahko pomagamo tudi v sodnih in arbitražnih postopkih.

Naše storitve

 • Ustanavljanje različnih oblik podjetij in sprotne svetovalne storitve glede gospodarskega prava
 • Domače in mednarodne pripojitve, oddelitev podjetij, reorganizacije, vplačila kapitala, koncentracije, delitev premoženja (v smislu davčne zakonodaje), vključno z zadevami na področju oddajanja v najem in nepremičninske zakonodaje
 • Čezmejni prenosi sedežev podjetij in mednarodno gospodarsko pravo
 • Koncernske in sindicirane pogodbe ter interni postopkovni akti
 • Prevzemi in odsvojitve podjetij, skrbni pregled poslovanja
 • Pogodbe z vlagatelji, pogodbe o kapitalski udeležbi
 • Svetovalne storitve za upravne odbore, lastnike, poslovodje, nadzorne svete
 • Kapitalski ukrepi in financiranje zunaj borze/na borzi
 • Korporativno upravljanje
 • Zastopanje na sodiščih in zunaj njih v sporih med družbeniki
 • Pravna mnenja o posebnih vprašanjih, povezanih z gospodarskim pravom
 • Izključitev delničarjev (iztisnitev)
 • Jure Mercina
  Odvetnik | Partner
 • Lilit Zavašnik
  Odvetnica
 • Urška Naglič
  Odvetnica
 • Urška Kordiš Miheljak
  Pravnica
Let's get in touch!
Kontakt