Naše kompetence > Nepremičnine

Pravna varnost pri nepremičninskih poslih

Pri nakupu ali prodaji nepremičnine, gradnji svojega doma, oddaji ali najemu nepremičnine je dolgoročno uživanje nepremičnine odvisno od brezhibnega pravnega temelja.

Za zaščito vaših interesov naši strokovnjaki ne oblikujejo le pogodb po meri vašega posla, temveč tudi razčistijo osnovna vprašanja in zagotavljajo nemoten potek postopka. Naša vloga je vloga partnerja, na katerega se lahko zanesete, ker veste, da bo preveril tudi najmanjše podrobnosti.

S svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami naši strokovnjaki svetujejo fizičnim osebam, vlagateljem, nosilcem projektov, gradbenim podjetjem, arhitektom, občinam in društvom glede nepremičninske in gradbene zakonodaje. Na podlagi sodelovanja z našimi davčnimi strokovnjaki poiščejo tudi najboljše rešitve za naše stranke – tako s pravnega kot davčnega vidika.

Naše storitve

 • Priprava in sklenitev kupoprodajnih pogodb, pogodb z nosilci projektov, donatorskih pogodb, drugih pogodb o prenosu lastninske pravice ali pravice uporabe, pogodb o nastanku etažne lastnine ter pogodb po gradbeni zakonodaji in pogodb o stavbni pravici
 • Odkup premoženja in poslovnih deležev
 • Priprava najemnih (zakupnih) pogodb
 • Priprava gradbenih pogodb, pogodb za projektiranje in glavne izvajalce
 • Pregledi vseh vrst pogodb
 • Skrbni pregledi za kupce ali prodajalce
 • Optimalni pravni nasveti glede nepremičninskih poslov, izračun davka na promet nepremičnin ali DDV, kapitalskega dobička od odsvojitve nepremičnin
 • Prenos hipotek in izbris bremen
 • Svetovanje pri pogodbah z nosilci projektov in v povezavi z zakonom o etažni lastnini, delitvi delov stavb
 • Svetovanje v zadevah, povezanih z zakonodajo o prometu z zemljišči
 • Zemljiškoknjižno pravo
 • We for you
 • Blaž Pate
  Odvetnik | Preizkušeni davčnik | Partner
 • Neža Grilj Čargo
  Odvetnica
Let's get in touch!
Kontakt