Naše kompetence > Delovno pravo

V delovno pravo vnašamo strukturiranost

Naši strokovnjaki za delovno pravo so vedno seznanjeni z najnovejšim razvojem prava na tem področju. Nacionalnim in večnacionalnim koncernom ter malim in srednje velikim podjetjem že mnogo let svetujemo o vseh zadevah, povezanih z delovnim in socialnim pravom. Naše rešitve po meri zagotavljajo potrebno prilagodljivost za hitro odzivanje na nove zahteve današnjega delovnega okolja.

Hkrati ustvarjajo idealno osnovo za zagotavljanje dolgoročnega in uspešnega sodelovanja z vašimi zaposlenimi. Zastopali vas bomo pred vsemi sodišči in upravnimi organi. Naši izkušeni strokovnjaki vam lahko pomagajo tudi pri pogajanju z delavskimi sveti, sindikati in drugimi predstavniki interesnih združenj. V čezmejnih primerih se lahko zanesete na široko pravno znanje naših svetovalcev in na našo globalno mrežo. Izkoristite prednosti kratkega usklajevanja z našimi strokovnjaki po e-pošti ali telefonu ter hitre in zanesljive informacije, ki so ključne zlasti pri vsakdanjem delu.

Naše storitve

 • Razvoj, pregled in preoblikovanje pogodb o zaposlitvi in pogodb o opravljanju storitev ter svetovanje pri izbiri ustrezne oblike delovnega razmerja
 • Odpoved delovnega razmerja, razrešitve, sporazumna odpoved delovnega razmerja
 • Modeli soudeležbe zaposlenih
 • Svetovalne storitve in priprava osnutkov internih aktov, modelov delovnega časa, sistemov prejemkov in dela od doma
 • Svetovanje pri prestrukturiranjih in prenosih obratov, zlasti glede prenosa poslovanja in skrbni pregledi poslovanja
 • Skladnost poslovanja z delovno zakonodajo, kaznovalno pravo povezano s kršitvami delovnopravne zakonodaje, zlasti svetovalne storitve in zastopanje v prekrškovnih postopkih
 • Zastopanje v postopkih pred delovnimi sodišči
 • Mednarodne napotitve delavcev in primeri, ki vključujejo tuje elemente, zaposlovanje tujih državljanov, pripravništva, napotitve in začasno opravljanje drugega dela, delovna dovoljenja in odobritve po Zakonu o urejanju trga dela
 • Sprotno svetovanje internim kadrovskim službam glede vseh zadev, povezanih z delovno zakonodajo – od začetka do konca delovnega razmerja
 • Po meri prilagojene delavnice in usposabljanja za vodstvene delavce podjetja
 • We for you
 • Jure Mercina
  Odvetnik | Partner
 • Neža Grilj Čargo
  Odvetnica
 • Katja Novak Koželj
  Odvetnica
Let's get in touch!
Kontakt