Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o.
Dunajska cesta 159
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 1 563 67 50
Matična. št. 6062768000
ID številka za DDV. SI81149506
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

TRR: SI56 3500 1000 0903 273
BKS BANKA

Izjava o omejitvi odgovornosti

Omejitev odgovornosti za interno vsebino

Vsebina naše spletne strani je bila sestavljena skrbno in po našem najboljšem znanju. Odgovorni smo samo za lastno vsebino na teh straneh. Zato vsa vsebina ne odraža nujno naših pogledov. Ne moremo prevzeti odgovornosti za ažurnost, popolnost ali točnost celotne vsebine. Ko odkrijemo vsebino, ki je v nasprotju z zakonodajo, bomo zadevno vsebino takoj odstranili.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vsa besedila, grafike, fotografije, logotipi/blagovne znamke, modeli itd., objavljeni na tej spletni strani, so zaščiteni z zakonom (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o industrijski lastnini in druga področna zakonodaja). Uporaba skladna z zakonodajo o zaščiti avtorskih in drugih pravic in intelektualne lastnine (npr. zasebna uporaba) je dovoljena. Za kakršno koli drugo uporabo, ki presega ta obseg, je treba predhodno pridobiti pisno soglasje zadevnega avtorja(-ev) oziroma imetnika (-ov) pravice industrijske lastnine. Kakršno koli razmnoževanje, obdelava, distribucija ali kakršna koli oblika izkoriščanja brez predhodnega pisnega soglasja ni dovoljeno. Vsaka kršitev se lahko preganja po civilnem in kazenskem pravu.

Omejitev odgovornosti za zunanje povezave

Naše spletno mesto vsebuje zunanje povezave (povezave na spletne strani tretjih oseb). Ker vsebina teh spletnih strani ni pod našim nadzorom, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za takšno zunanjo vsebino. Če izvemo za kršitev pravnih pravil, bomo zadevno povezavo takoj odstranili. Vključitev povezav ne pomeni nujno priporočila, podpiranja stališč, izraženih v njih in ne pomeni, da imamo kakršne koli poklicne ali druge povezave z njihovimi upravljavci.

Varstvo podatkov

Obisk naše spletne strani lahko povzroči shranjevanje podatkov o dostopu (datum, ura, dostopna stran) na našem strežniku. Če se zbirajo osebni podatki (npr. ime, naslov, e-poštni naslov), se to zgodi le v dovoljenem obsegu in s predhodnim soglasjem uporabnika spletne strani. Kakršno koli posredovanje podatkov tretjim osebam brez izrecne privolitve uporabnika ne bo izvedeno. Izrecno želimo poudariti, da lahko prenos podatkov prek interneta (npr. po e-poštnem naslovu) povzroči varnostne ranljivosti. Zato je nemogoče popolnoma zaščititi podatke pred dostopom tretjih oseb. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi takšnih varnostnih ranljivosti. Uporaba objavljenih kontaktnih podatkov za namene oglaševanja s strani tretjih oseb je izrecno izključena. Pridržujemo si pravico do uporabe pravnih sredstev v primeru nenaročenega pošiljanja oglasnih informacij, npr. s pomočjo neželene pošte.